Anti̇-spam Poli̇ti̇kasi̇

Emarsys, müşterilerinin alıcılarına karşı sorumluluğunu ciddi şekilde üstlenmektedir ve sıfır toleranslı spam politikası uygulamaktadır.

Emarsys, sadece izne-dayalı pazarlama uygulamalarını desteklemektedir.

Emarsys e-posta pazarlama uygulamalarını spam amacıyla kullandığı tespit edilen müşterilerin ürünü kullanmasına izin verilmeyecektir. Bu konuyu ihlal eden ya da ettiğinden şüphe edinilen kişileri lütfen abuse-report@emarsys.com adresine bildiriniz.

SPAM NEDIR

TrendMicro’nun MAPS sistemi (E-posta Kötüye Kullanımı Engelleme Sistemi) hangi tür iletişimlerin spam olarak kabul edildiğine dair net ve açık bir tanım sunmaktadır:

  • Mesaj, diğer birçok potansiyel alıcı açısından eşit şekilde geçerli olduğu için alıcının kişisel kimliği ve bağlamı ilgisizdir
  • Alıcının, mesajın gönderilmesi için bilinçli, açık ve geri alınabilir bir izin verdiği teyit edilememektedir
  • Mesajın aktarımının ve alımının göndericiye orantısız bir fayda sağladığı görülmektedir

YASAL GEREKLILIKLER

Emarsys, bütün müşterilerinin spam ve ticari elektronik mesajlarla ilgili kanuni koşulları yerine getirmesini, ayrıca kişisel bilgilerin toplanması ve korunmasıyla ilgili olarak hem müşterinin ülkesinde hem de müşterinin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgede (başka bir deyişle müşterinin alıcılarının bulunduğu ülkede) yürürlükte olan yasal şartlara uymasını zorunlu kılmaktadır. Bu yasal şartlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır.

2003 tarihli CAN SPAM Yasası (İstenmeyen Pornografi ve Pazarlama Saldırılarını Kontrol Etme Yasası)
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin özellikle iç pazardaki elektronik ticaret olmak üzere bilgi toplumu hizmetlerinin yasal yönleri hakkındaki 8 Haziran 2000 tarihli Elektronik Ticaret Yönergesi (2000/31/EC)
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin kişisel verilerin işlenmesi ve elektronik iletişim sektöründe gizliliğin korunmasıyla ilgili 12 Temmuz 2002 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim Yönergesi (2002/58/EC)

EMARSYS ÜYELIK SÖZLEŞMESI

Emarsys’in müşterileri, Hizmet Şartları sözleşmesinin bir parçası olarak Emarsys’in aplikasyonlarını ve alt yapısını sadece kendilerinden e-posta almayı açık bir şekilde kabul eden müşterilere ve potansiyel müşterilere e-posta – ya da diğer elektronik mesajlar – göndermek üzere kullanacaklarını ve istenmeyen e-posta mesajları (spam) göndermek için kullanmayacaklarını kabul etmektedir.

Bizim uygulamalarımızı ve alt yapımızı kullanarak SPAM gönderdiği tespit edilen müşterilerin sözleşmeleri derhal feshedileceği ve hizmetlere son verileceği gibi yasal takibata da başvurulabilir. Emarsys olarak, e-posta listeleri satın almadığımız ve satmadığımız gibi herhangi bir müşterimiz tarafından satın alınan, kiralanan ya da toplanan e-posta listelerini de kullanmayız.

ÜYELIKTEN ÇIKIŞ SEÇENEĞI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Emarsys aplikasyonları ya da gönderme alt yapısı aracılığıyla gönderilen her e-posta mesajı hem net bir şekilde görülebilir hem de kullanımı kolay bir “üyelikten çıkış” butonu içermelidir. Üyelikten çıkış fonksiyonu alıcının e-posta yoluyla herhangi bir üyelikten çıkma talebinde bulunmasını veya öncelikle bir kullanıcı hesabına giriş yapmasını gerektirmemelidir.

BIR EMARSYS MÜŞTERISI TARAFINDAN GÖNDERILEN SPAM MESAJLARININ BILDIRILMESI

Bir Emarsys müşterisinden istenmeyen bir e-posta mesajı aldığınızı düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri içeren bir e-postayı abuse-report@emarsys.com adresine gönderin:

  • Gönderici adı ve/veya adresi hakkındaki bütün detaylar
  • Şüphelenilen SPAM’ın gönderildiği e-posta adresi (Dikkat: Şikayete konu e-posta adresi bize gönderdiğiniz e-posta adresinden farklı olabilir.)
  • Emarsys tarafından herbir spam şikayeti e-postanın tarih ve saat bilgisine göre araştırılır.

Emarsys, her SPAM şikayetini titizlikle araştırmaktadır. Etkilenen e-posta adresini takip edebilmemiz halinde bunu ilgili müşteri e-posta listesinden derhal kaldıracağız.

Bir Emarsys müşterisi tarafından gönderilmiş bir gereksiz e-postayı (spam) şikayet etmenin yolları arasında Yahoo, Hotmail, vb. gibi büyük web mail sağlayıcıları tarafından sunulan “spam olarak işaretle/rapor et” seçeneğini kullanmak ya da istenmeyen e-postaları rapor etmeyi sağlayan Spamcop (www.spamcop.net) gibi bir anti-spam kara liste sunucusunu kullanmak sayılabilir.

ANTI-SPAM KURULUŞLARI

Emarsys aşağıdaki anti-SPAM kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemektedir: